Terms Of Service
TEAMWARS.PRO tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla TEAMWARS.PRO veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; veri sorumlusunun web sitesi kullanıcılarına en iyi şekilde bilgi aktarabilmesi ve yardımcı olabilmesi, web sitesi kullanıcılarının sordukları sorulara yanıt verilmek üzere kullanıcılar ile iletişime geçilmesi, talep edilen hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, kullanıcı ve üye memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, talep edilen hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, web sitesi kullanıcılarının ve üyelerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve üyelerle (varsa) akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, e-posta adresi bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, çevrimiçi tutulan istatistiksel ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak veri sorumlusu tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, veri sorumlusu tarafından;

Web sitesi çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için veri sorumlusunun hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVKK’nin 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusuna başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi TEAMWARS.PRO adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını TEAMWARS.PRO adresinde bulunan veri sorumlusuna kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, veri sorumlusu ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri veri sorumlusuna bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum .
  TEAMWARS.PRO OYUN KURALLARI

 1. Turnuva ön kayıtları maç saatinden 20 dakika önce açılacak ve 20 dakika sürecektir. Kayıtlar 15 dakika kala iptal edilemez. Ön kayıt süresi sona erince oyunculara lobiye giriş yapmaları için bildirim gönderilecek ve lobiye bağlanmaları için ise 3 dakikaları vardır. Lobiye geç kalan oyuncular lobiye giriş yapamayacaklar, eğer turnuva özel ise bileti geri iade edilmeyecektir.
 2. Maç başlamadan önce takımlar tam beş kişi olmalıdır aksi takdirde otomatik olarak elenir.
 3. Bir maç 30 round sürecek ve dört tur oynanacaktır. Birinci tur “Eleme”, ikinci tur “Çeyrek Final”, üçüncü tur “Yarı Final” ve son tur “Final” olacaktır.
 4. Ödülü dereceye giren ilk üç takım kazanır.
 5. 15-15 Biten beraberlik maçlarında, +5 round uzatma oynanır.
 6. Sonuçlar, maç sonunda turnuva/maçlar sayfasında görünecektir.
 7. Hile, küfür bildirimini maç bittiği anda, maç lobisi içerisinde sadece takım liderleri yoksa takım kaptanları bildirim yapabilecek. Raporlamaları için 60 dakika süreleri olacaktır. Süre bittiği vakit o maç ile ilgili başka şikâyette bulunamayacaklardır. Şikâyet bildirimlerin de takımların SS almaları yararlarına olup süreci hızlandıracaktır.
  TEAMWARS.PRO KULLANICI KURALLARI

 1. TEAMWARS.PRO sitesine kayıt olmak için 13 yaş üzeri ve kullanıcı adı, şifre, e-posta adresinin ve doğum tarihinin doğru olduğu kabul eder.
 2. Tüm oyuncular siteye kayıt oldukları kullanıcı adlarını kullanarak maçlara katılacağını takım ve oyuncu profil resimlerinin uygunsuz görsel resimlerden olmayacağını kabul ve beyan eder.
 3. Oyuncular hesap paylaşımı yapmayacağını, legal olmayan tüm programlar, 3.parti programları, hile, görüntü iyileştirici programlar ve bug kullanmayacağını kabul ve beyan eder.
 4. Oyuncular kendi aralarında dahi olsa siyasi, dini, küfür ve suç oluşturacak konuşmalarından kaçındığını kabul ve beyan eder.
 5. Oyuncular, turnuvalara kayıt işlemlerinin takım lideri veya kaptanın sorumluluğunda olduğunu, tüm takım için sorunlardan ise takım liderinin sorumluluğunda olduğunu bilir ve kabul eder.
 6. Oyuncular, maçların özel maçlar hariç bir defa oynanacağını ve kazananın üst tura çıkacağını bilir.
 7. Oyuncuların turnuva içerisinde kendi bilgisayarlarında oluşan sorunlardan dolayı maçı tamamlayamamasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 8. Maç başladıktan sonra oyundan çıkmak, maçı bilerek kaybettirmek veya kötü niyetli oynamak, takım liderinin sorumluluğundadır. Takım lideri destek ekibine şikâyet ettiği takdirde, şikâyet edilen oyuncu uzaklaştırma veya hesabının yasaklanabileceğini bilir ve kabul eder.
 9. Abone oyuncular, abonelik tarihi sona ermeden 5 gün önce sayfa da hesabının yenilenmesinin gerektiği hakkında bir bildirim gönderilecektir. Hesabını yenilemediği takdirde Abonelik sonlandırılacaktır. Abonelik özellikleri otomatik olarak devre dışı kalacak ve ücretsiz olarak devam edecektir. Aboneliği tekrar yenilediği vakit Abone özellikleri yeniden aktif olacaktır.
 10. TEAMWARS.PRO Ekibi tarafından verilecek ban, uyarı, uzaklaştırma cezası veya üyeliğinin iptal edileceğini kabul ve beyan eder.